Words for social skill

Gloden Leaf Restaurant

Every day I like to learn a new thing. And the things happen so fast that i think the best way to note it down and review them when i got time.

You never feel old if you keep your mind busy doing what it thinks and likes. And therfore, you will feel happy every day.

Now i want to add in my site some funnies stories in dual-languages.

 

chuyện vui số 1 Ðừng tự phụ nữa.

first funny story Don't Be So Conceited.

Smith : - Ta cứ nghe mày lặp đi lặp lại mãi mấy từ "thằng ngu". Hy vọng là mày không ám chỉ tao đấy chứ? tao hy vọng  không.

Smith : "I keep hearing the word 'Idiot' - I hope you are not referring to me".

Jones : - Thôi đi, đừng có lên mặt tự phụ. Làm như trên đời này không còn thằng ngu nào khác.

Jones : "Don't be so conceited. As if there are no other idiots in the world!".

chuyện vui số 2 Cái gì cũng được.

Second funny story Anything Will Do.

Nhạc sĩ (sau khi bị áp lực): "Ừ, được rồi, vì anh nài nỉ. Vậy tôi sẽ chơi cái gì?".

Musician (after much pressing) : "Well, all right, since you insist. What shall I play ?".

Gia chủ : - Bất cứ bài nào anh thích. Chỉ để chọc tức hàng xóm thôi mà.

Host : "Anything you like, It is only to annoy the neighbors".

chuyện vui số 3 Những pho tượng.

third funny story  Statues.

Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà của anh làm cái gì ?.

Country Cousin (after prolonged inspection of building operations) : "I don't see the sense of putting statues on top of your buildings?".

Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề.

 

Friend : "Statues ? Those aren't statues. They're bricklayers".

chuyện vui số 4  Sư tử ăn thịt người.

forth funny story   Man - Eating Lion.

Bà già (ở sở thú) : - Ðó là sư tử ăn thịt người phải không?.

Old Lady (at the zoo) : "Is that a man-eating lion ?".

Người giữ thú (chán ngấy bà cụ) : - Ðúng đó, bà, nhưng tuần này chúng tôi hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi.

Fed - up Keeper : "Yes, lady, but we're short of men this week, so all he gets is beef".

chuyện vui số 5 đó là  Xác minh.

fifth funny story that is  Identified.

Tấm chi phiếu này hoàn toàn hợp lệ, - người thủ quỹ ngân hàng lịch sự nói, - nhưng cô có cái gì để xác minh về cô không?.

"This check is doubtless all right," said the paying teller politely, "but have you anything about you by which you could be identified ?.

Cô nàng xinh đẹp ấp úng : - Em có một nốt ruồi cao tít bên trên đầu gối trái.

The pretty young girl faltered, "I have a mole high up above my left knee".

chuyện vui số 6  Không phải tôi đâu.

sixth funny story  It Wasn't Me.

Ê, Frank, tao cứ tưởng đâu mày chết rồi?.

"Hello, Frank, I thought you were dead ?".

Â, - Frank nói, - đúng là họ có đồn đại rằng tao chết, nhưng đó là người khác kia. Nghe tin đồn ấy là tao biết ngay liền đó không phải là tao mà.

"Oh", said Frank, "they did get a story around that I was dead, but it was another man, I knew it wasn't me as soon as I heard of it".

chuyện vui số 7   Khám phá vĩ đại.

seventh funny story   A Great Discovery.

Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất, - nhà khoa học nói.

"Purely by accident, I have made one of the greatest discoveries," said the scientist.

Tôi có thể hỏi nó là cái gì không?.

"May I ask you that what it was ?".

Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực.

 "I found," - said the scientist, "that by keeping a bottle of ink handy you can use a fountain pen just like any other pen, without all the trouble to filling it".

 chuyện vui số 8  Gà và chó.

Eighth funny story is:  The Hen And The Dog.

Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden".

Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.

Smith : "That's all right, my dog already ate your hen".

Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.

Jones : "Fine! I just ran over your dog and killed him".

 

chuyện vui số 9   Lỗi của chúng tôi.

Nineth funny story is: Our Faults.

 Có lần một người bạn và tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai.

"Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults".

 Vậy bạn có thể nói kết cục thế nào vậy?.

"Then could you tell how it work ?".

Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.

"We haven't spoken to each other for five years".